تبلیغات
دل نوشته های نیایش
دل نوشته های نیایش
تو را از تو ربوده اند ، و این تنهایی ژرف است ...!

جداکننده


در آخریــن روزهای

زمستانی 


برایتان دعا می کنم

دستتان 

روزی رسان باشد

دلواپسی 

در خیالتان نماند

عشـق در دلتان خانه کند

و زندگیتان 

غرق در آرامش باشدجداکننده

اسفند داره تموم میشه 

وقت کوچ کردن به

فروردین رسیده ، وقت

بخشیدن و صاف کردن

دل، پس ببخش اگربا

نگاهی یا صدایی یا

زبانی بر دلت زخمی زدم جداکننده
بهار

ثانیه به ثانیه

نزدیک تر می شود


به اندازه ی همه ی

شکوفه های بهاری


برایتان آرزوهای قشنگ دارم
گیف
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 24 اسفند 1396 توسط نیایشآخرین پنج شنبه است 

یادی کنیم از گذشتگان

با نثار کردن فاتحه و صلوات

و بخوانیم کلام الله مجید

برای شادی روح آنها
عکس
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 24 اسفند 1396 توسط نیایشاگر در تنهایی ات شاد نباشی،

در رابطه با دیگران هم،

شاد نخواهی بود...

شادی واقعی،

از درون خود توست ...
عکس
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 اسفند 1396 توسط نیایشعکس نوشتهچـه زیبـاسـت امـیدوار بـودن و با امـید

 زنـدگـی کـردن 


نـه امیـد بـه خـود ؛ کـه غـرور اسـت 


نـه امیـد بـه دیـگران ؛ کـه حمـاقـت اسـت


بـلکه امیـد بـه خـدا کـه منبـع تمـام آرامـش هـاسـت.
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 اسفند 1396 توسط نیایش ۳چیز هرگز برنمی گردد؛

"زمان" "کلام" "موقعیت"۳ چیز را هرگز نباید از دست داد؛

"آرامش" "امید" "صداقت"
۳ چیز هرگز قطعی نیستند؛

"شانس" "موفقیت" "رویاها"۳ چیز خیلی ارزشمندند؛

"عشق" "اعتماد به نفس" "دوستان واقعی"
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 اسفند 1396 توسط نیایشجداکننده


ما اجازه ی خیلی از کارها را به خودمان نمی دهیم..

مثلا خیلی پیش آمده 

این اجازه را از خودمان گرفته باشیم 

که برای فلانی بنویسیم

"دوستت دارم" ،

"دلم برایت تنگ شده" ، 

"کاش بودی" و..

هیچگاه انجام چنین کارها را از خودتان منع نکنید..

بعد تر ها شاید خیلی بعد تر ها حسرت گفتن 

این جمله ها بد جور عذابتان می دهد..

گاهی بدون تصمیم گیری حرفی بزنید

و به بعدش فکر نکنید،


هرچه بادا باد...« دوستت دارم »

عکس متحرک


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 2 اسفند 1396 توسط نیایش
ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ

 ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ...!!!

ﺍﻣﺎﻫﻤﻪ نمیﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎ

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ،،،،،

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﺩﺗﻪ !!!

ﺍﻣــــﺎ ....

ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ

ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ ...    عکس
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 بهمن 1396 توسط نیایشعکس نوشته

خـدایا ! تـو را شکـرگـزارم 

بخـاطـر شـب هـایی کـه تبـدیل بـه صـبح شـدند ، 

دوسـتانی کـه مبـدل بـه خـویشـاوند شـدند ، 

رویـاهایـی کـه بـه حـقیقـت پیـوسـتند ، 

و دوسـت داشـتن هـایـی کـه منتـهی بـه عشـق شـدند .

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 بهمن 1396 توسط نیایشسست‌ترین کلمه "شانس" است، 

به امید آن نباشید.


محکم‌ترین کلمه "پشتکار" است، 

آن را داشته باشید.


سالم‌ترین کلمه "سلامتی" است، 

به آن اهمیت بدهید.


شایع‌ترین کلمه "شهرت" است،  

دنبالش نروید.


ضروری‌ترین کلمه "تفاهم" است

 آن را ایجاد کنید.


دوستانه‌ترین کلمه "رفاقت" است، 

از آن سواستفاده نکنید.


اصلی‌ترین کلمه "اطمینان" است، 

به آن اعتماد کنید.


ضعیف‌ترین کلمه "حسرت" است، 

آن را نخورید.عکس زیبا
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 16 بهمن 1396 توسط نیایش
گیف


وقتی رد پای مهربانیت را

در قلب کسی باقی بگذاری 

همیشه بیشتر از حاضرین

حاضر خواهی بود.

حتی اگر غایب باشی.


عکس زیبا
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 بهمن 1396 توسط نیایش