دل نوشته های نیایش
تو را از تو ربوده اند ، و این تنهایی ژرف است ...!


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 فروردین 1394 توسط نیایش