دل نوشته های نیایش
تو را از تو ربوده اند ، و این تنهایی ژرف است ...!


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 آذر 1394 توسط نیایش