دل نوشته های نیایش
تو را از تو ربوده اند ، و این تنهایی ژرف است ...!

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 فروردین 1395 توسط نیایش