دل نوشته های نیایش
تو را از تو ربوده اند ، و این تنهایی ژرف است ...!

سعی نکن تو زندگیت بهترین قطار رو سوارشی 

سعی کن بهترین ایستگاه پیاده شی


 در دنیا فقط یک نفر وجود دارد که باید 

از او بهتر باشید وان کسی نیست جز گذشته خودتان!!


 مثبت فکر کنید تا مثبت زندگی کنید...
عکس زیبا وبلاگ متن های زیبا
نوشته شده در تاریخ جمعه 12 آبان 1396 توسط نیایش