دل نوشته های نیایش
تو را از تو ربوده اند ، و این تنهایی ژرف است ...!


گیف


وقتی رد پای مهربانیت را

در قلب کسی باقی بگذاری 

همیشه بیشتر از حاضرین

حاضر خواهی بود.

حتی اگر غایب باشی.


عکس زیبا
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 15 بهمن 1396 توسط نیایش