دل نوشته های نیایش
تو را از تو ربوده اند ، و این تنهایی ژرف است ...!
بر آن مزار خاکی و بی سایبانتان،

بر غربت سرای شما گریه می کنم

اندازه ی دوماهِ حسین این یکی دو شب

آقا فقط برای شما گریه می کنم...
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 آذر 1393 توسط نیایش