دل نوشته های نیایش
تو را از تو ربوده اند ، و این تنهایی ژرف است ...!كاروان غمت ای عشق چهل روز كه هیچ،

تا چهل قرن اگر گریه كند باز كم است...


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1393 توسط نیایش