دلنوشته های نیایش شاید اگر تو نیز به دریا نمی زدی هرگز به این جزیره کسی پا نمی گذاشت . . به خلوت تنهایی من خوش آمدید ( ◕ ‿ ◕ ) tag:http://niiyayesh1351.mihanblog.com 2018-12-15T18:25:59+01:00 mihanblog.com حرف دل 2018-05-24T07:18:56+01:00 2018-05-24T07:18:56+01:00 tag:http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/265 نیایش زندگی بسیار کوتاه تر از آنست که بخواهیم بعضی از کلماتِ مهم را ناگفته نگه داریم ! مثل دوستت دارم .. .. .. پس دوستت دارم زندگی بسیار کوتاه تر از آنست

که بخواهیم بعضی از کلماتِ مهم را ناگفته نگه داریم !

مثل دوستت دارم

..

..

..

پس دوستت دارم

]]>
چقدر داغ بود . , , 2018-05-22T08:04:42+01:00 2018-05-22T08:04:42+01:00 tag:http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/264 نیایش چای می نوشیدم…. یکباره دلتنگش شدم بغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زد… همه با تعجب نگاهم کردند! لبخند تلخی زدم و گفتم:چقدر داغ بود!…. چای می نوشیدم….
یکباره دلتنگش شدم
بغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زد…
همه با تعجب نگاهم کردند!
لبخند تلخی زدم و گفتم:چقدر داغ بود!…. ]]>
فراموش نشدنی آدم زندگیمی 2018-05-21T11:32:09+01:00 2018-05-21T11:32:09+01:00 tag:http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/263 نیایش تا حالا شده است حرف هایت با یک نفر تمامی نداشته باشد؟!تا حالا شده است نفهمی زمان با چه سرعتی گذشته؟!و تا حالا شده است با یک نفر فقط بعد از چند کلمه حرف زدن خسته شوی و دیگر دلت نخواهد به حرف زدن ادامه دهی؟!دست خود آدم نیست!بعضی ها عجیب به دل می نشینند، اصلا دل ات جذب دل اش می شود، رفیقِ دل اش می شود.به عقیده ی من هرگاه حرف هایت با آن یک نفر تمامی نداشت، و آفتاب طلوع کرد و شما هنوز مشتاق به حرف زدن بودید،شما فراموش نشدنی ترین آدم های زندگیِ هم هستید... تا حالا شده است حرف هایت با یک نفر تمامی نداشته باشد؟!
تا حالا شده است نفهمی زمان با چه سرعتی گذشته؟!
و تا حالا شده است با یک نفر فقط بعد از چند کلمه حرف زدن خسته شوی و دیگر دلت نخواهد به حرف زدن ادامه دهی؟!
دست خود آدم نیست!
بعضی ها عجیب به دل می نشینند، اصلا دل ات جذب دل اش می شود، رفیقِ دل اش می شود.
به عقیده ی من هرگاه حرف هایت با آن یک نفر تمامی نداشت، و آفتاب طلوع کرد و شما هنوز مشتاق به حرف زدن بودید،
شما فراموش نشدنی ترین آدم های زندگیِ هم هستید... ]]>