دلنوشته های نیایش شاید اگر تو نیز به دریا نمی زدی هرگز به این جزیره کسی پا نمی گذاشت . . به خلوت تنهایی من خوش آمدید ( ◕ ‿ ◕ ) http://niiyayesh1351.mihanblog.com 2018-12-15T18:26:00+01:00 text/html 2018-05-24T07:18:56+01:00 niiyayesh1351.mihanblog.com نیایش حرف دل http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/265 <font size="6" face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: large;">زندگی بسیار کوتاه تر از آنست</span> </font><p><font size="6" face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: large;">که بخواهیم بعضی از کلماتِ مهم را ناگفته نگه داریم !</span></font></p><font size="6" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="6" face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: large;">مثل دوستت دارم</span></font></p><font size="6" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="6" face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: large;">..</span></font></p><font size="6" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="6" face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: large;">..</span></font></p><font size="6" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="6" face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: large;">..</span></font></p><font size="6" face="Mihan-Yekan"> </font><p><font size="6" face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: large;">پس دوستت دارم <br></span></font></p><font size="6" face="Mihan-Yekan"> </font> text/html 2018-05-22T08:04:42+01:00 niiyayesh1351.mihanblog.com نیایش چقدر داغ بود . , , http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/264 <font face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: large;">چای می نوشیدم….</span><br><span style="font-size: large;"> یکباره دلتنگش شدم</span><br><span style="font-size: large;"> بغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زد…</span><br><span style="font-size: large;"> همه با تعجب نگاهم کردند!</span><br><span style="font-size: large;"> لبخند تلخی زدم و گفتم:چقدر داغ بود!….</span> </font> text/html 2018-05-21T11:32:09+01:00 niiyayesh1351.mihanblog.com نیایش فراموش نشدنی آدم زندگیمی http://niiyayesh1351.mihanblog.com/post/263 <font color="#009900" face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: large;">تا حالا شده است حرف هایت با یک نفر تمامی نداشته باشد؟!</span><br><span style="font-size: large;">تا حالا شده است نفهمی زمان با چه سرعتی گذشته؟!</span><br><span style="font-size: large;">و تا حالا شده است با یک نفر فقط بعد از چند کلمه حرف زدن خسته شوی و دیگر دلت نخواهد به حرف زدن ادامه دهی؟!</span><br><span style="font-size: large;">دست خود آدم نیست!</span><br><span style="font-size: large;">بعضی ها عجیب به دل می نشینند، اصلا دل ات جذب دل اش می شود، رفیقِ دل اش می شود.</span><br><span style="font-size: large;">به عقیده ی من هرگاه حرف هایت با آن یک نفر تمامی نداشت، و آفتاب طلوع کرد و شما هنوز مشتاق به حرف زدن بودید،</span><br><span style="font-size: large;">شما فراموش نشدنی ترین آدم های زندگیِ هم هستید...</span> </font>